7 Nisan 2010 Çarşamba

xmlrpclib.Fault: Fault 8002: "Can't serialize output: cannot marshal None unless allow_none is enabled" hatası ve çözümü

python ile xmlrpc kullanarak bir daemon yazıyordum.

Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/dosyaadi", line 15, in
fonksiyon.adi()
File "/usr/lib/python2.6/xmlrpclib.py", line 1199, in __call__
return self.__send(self.__name, args)
File "/usr/lib/python2.6/xmlrpclib.py", line 1489, in __request
verbose=self.__verbose
File "/usr/lib/python2.6/xmlrpclib.py", line 1253, in request
return self._parse_response(h.getfile(), sock)
File "/usr/lib/python2.6/xmlrpclib.py", line 1392, in _parse_response
return u.close()
File "/usr/lib/python2.6/xmlrpclib.py", line 838, in close
raise Fault(**self._stack[0])
xmlrpclib.Fault: Fault 8002: "Can't serialize output: cannot marshal None unless allow_none is enabled"

şeklinde hata alıyordum. Bunun sebebi daemon olarak çalışan dosyanın ilgili fonksiyonunun herhangi bir şey geri döndürmemesiymiş.

return satırı ekleyerek giderebiliyoruz.

Kolay gelsin.

Hiç yorum yok: