1 Aralık 2008 Pazartesi

lintian ' da new-package-should-close-itp-bug hatasının düzeltilmesi

Debian Lenny (2.6.26-1kernel) ' de paket yaptığımız bir programı lintianla

lintian paketadi.deb

ile kontrol ederken eğer

new-package-should-close-itp-bug

diye bir hatayla karşılaşıyorsak bu sorunun nedeni changelog.Debian dosyasında bir versiyon girişi var demektir , halbuki bir versiyon'da bir hatayı düzeltmek için bir önceki sürümünün olması gerekir. Yazdığınız programda daha önce düzelttiğiniz hatalar olabilir fakat debian için ilk paket olduğu için hata düzeltmeyi kabul etmiyor.( programın daha eski bir debian sürümü olmadığı için ) .

changelog.Debian ' a alta bir tane eski sürümün girişini yapıp ,

tekrar programın bulunduğu dizine gelip

fakeroot dpkg-deb --build programadi.deb

yapıp ,

lintian programadi.deb

ile kontrol edersek o hatanın ortadan kalktığını görürüz.

Kolay gelsin

lintian ' da unstripped-binary-or-object hatasının giderilmesi

Debian Lenny ( 2.6.26-1 kernel ) ' de herhangi bir debian paketi oluşturup lintianla

lintian paketadi.deb

ile kontrol ettiğimizde eğer:

unstripped-binary-or-object

diye bir hatayla karşılaşıyorsak, bunu düzeltmek için ;

cd paket_yapilacak_programin_bulundugu_dizin_/program_adi/usr/bin

( ya da çalıştırılabilir dosyanın bulunduğu yer )

Burada

strip -s dosyaadi

yaparsak sorunumuz çözülmüş olur.

Kolay gelsin.

configure: error: cannot run /bin/sh ./config.sub hatasının düzeltilmesi

Debian Lenny( 2.6.26-1 kernel) ' de

fakeroot debian/rules binary

ile ikilik paket oluştururken ,

configure: error: cannot run /bin/sh ./config.sub

diye bir hata verdi.

Bunu düzeltmek için libtool paketini yüklememiz gerekiyor:

sudo apt-get install libtool

yapıyoruz.

Sorunumuz ortadan kalkıyor.

Kolay gelsin.

Not: Eğer sudo komutu yoksa/kullanım dışıysa root haklarına sahip olduktan sonra
veya root iseniz komutları sudo yazmadan uygulayınız.lintian ' da manpage-has-errors-from-man usr/share/man/man8/xxx.8.gz 1: warning: `SH' not defined hatasının çözümü

Debian Lenny (2.6.26-1 kernel) ' de bir programı paketledikten sonra

lintianla ;

lintian xxx.deb

komutu ile kontrol ettiğimde

W: xxxx: manpage-has-bad-whatis-entry usr/share/man/man8/xxxx.8.gz
W: xxxx: manpage-has-errors-from-man usr/share/man/man8/xxxx.8.gz 1: warning: `SH' not defined

hatasıyla karşı karşıya kalıyordum.
Bunu düzeltmek için;

öncelikle paketi hazırladığımız klasöre gelip;

cd xxxx/usr/share/man/man8

ondan sonra

gunzip xxxx.8.gz

ile gzip li dosyayı açıp

vim xxxx.8

ile düzenleyip

ilk iki satıra

.TH programadi
.SH NAME

yazıp gerisine de ilgili açıklama yazarız.

Sonra

gzip --best xxxx.8

ile dosyayı tekrar gzip ile sıkıştırırız.

ana klasöre gelip

fakeroot dpkg-deb --build xxxx

yaparak paketimizi hazırlarız.

lintian xxxx.deb

ile kontrol ettiğimizde sorunun ortadan kalktığını görürüz.

Not: yazıda geçen xxxx lerin hepsi programımızın ismi yerine yazılmıştır.

Kolay gelsin.

Debian'da kaynak kodu derlerken GTK hatası düzeltme

Debian Lenny(2.6.26-1 kernel) ' de gentoo(file manager) derlemek için bilgisayara kaynak kodunu indirdim.İlgili belgeleri okuduktan sonra

sudo ./configure

yaptığımda

checking for gtk-config... no
checking for GTK - version >= 1.2.0... no
*** The gtk-config script installed by GTK could not be found
*** If GTK was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GTK_CONFIG environment variable to the
*** full path to gtk-config.
configure: error: Bad GTK+ version

çıktısını verip çıkıyor.Bunu halletmek için GTK kütüphanelerini yüklemek gerekiyor.

sudo apt-get install libgtk-dev ( ya da libgtk1.2-dev , zaten bu dosyaya yönlendiriyor )

yapıp tekrar gentoo ( ya da kurmak istediğiniz programın kaynak kodunun olduğu dizine) dizinine gidip

sudo ./configure

yapıyoruz.

checking for gtk-config... /usr/bin/gtk-config
checking for GTK - version >= 1.2.0... yes

çıktısını vererek işleme devam ediyor. Sorunumuz çözülmüş oluyor.

Kolay gelsin.

Not: Eğer sudo komutu yoksa/kullanım dışıysa root haklarına sahip olduktan sonra
veya root iseniz komutları sudo yazmadan uygulayınız.
29 Kasım 2008 Cumartesi

Debian ' da MIDI dosyalarını oynatma

Dizüstü bilgisayarıma debian lenny yi kurduğumda (kernel : 2.6.26-1) midi dosyaları oynatma sorunum vardı . Bu sorunu halletmek için;

öncelikle gerekli programları kurdum:

sudo apt-get install timidity

(timidity ile beraber freepats programı da yüklendi.)

işlem bitince

Starting: timidity not yet configured: Enable Alsa Sequencer first by editing /etc/default/timidity:.

diye bir hata mesajı verdi

Bunu düzeltmek için

sudo vim /etc/default/timidity

yaptım.

burada

# Enable MIDI sequencer (ALSA), default is disabled
#TIM_ALSASEQ=true

böyleydi.

ikinci satırda baştaki "#" işaretini kaldırıyoruz.

Sonra da

sudo /etc/init.d/timidity start

yapıyoruz.

artık midi dosyalarımızı oynatabiliyoruz.

Kolay gelsin.

Not: Eğer sudo komutu yoksa/kullanım dışıysa root haklarına sahip olduktan sonra
veya root iseniz komutları sudo yazmadan uygulayınız.

14 Kasım 2008 Cuma

Debian ' a dosya olarak takas alanı oluşturma

Debian sürümü : Debian 4.0 (etch) (kernel 2.6.18)

öncelikle swapfile yi oluşturuyoruz

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile1 bs=1024 count=524288

burada swapfile nin boyutunu değiştirmek için count u değiştirmeniz gerekiyor
mesela burdaki 512MB ( 1024*512 = 524288 ).
Buna göre uygun bir biçimde düzenlenebilir.

Şimdi bu dosyayi linux swap olarak ayarlıyoruz.

sudo mkswap /swapfile1

Şimdi swap ' ı aktif ediyoruz.

sudo swapon /swapfile1

Son olarak da sistem her açıldığında burayı takas alanı görsün diye fstab a ekliyoruz.

sudo vi /etc/fstab

Buraya

/swapfile1 swap swap defaults 0 0

satırını ekliyoruz.

Ve de kontrol için

free -m

yapıyoruz.

Kolay gelsin.

Not: Eğer sudo komutu yoksa/kullanım dışıysa root haklarına sahip olduktan sonra
veya root iseniz komutları sudo yazmadan uygulayınız.

10 Kasım 2008 Pazartesi

Debian 4.0 (etch) e Java 1.6 kurulumu

Debian 4.0 ( etch ) ( kernel 2.6.18-6-686 ) ' e Java 1.6 yı kurmak için öncelikle gerekli depoları eklemek gerekiyor

sudo vim /etc/sources.list

buraya

deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free

ekliyoruz

sudo apt-get update

yapıyoruz.

aptitude -t etch-backports install sun-java6-jdk

ile java yı kuruyoruz.

Sonra da Varsayılan Java'yı seçmek için

update-alternatives --config java

yapıyoruz.

Java 1.6 yüklenmiştir.

Kolay gelsin.

Not: Javanın bu sürümü non-free dir.

Not: Eğer sudo komutu yoksa/kullanım dışıysa root haklarına sahip olduktan sonra
veya root iseniz komutları sudo yazmadan uygulayınız.


mplayer hatası : audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: Device or resource busy

Debian 4.0 ( etch ) ( kernel 2.6.18-6-686 ) de konsoldan mplayer'ı çalıştırırken eğer

[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: Device or resource busy

benzeri bir hatayla karşılaşıyorsanız

AudioOutput ayarı yapmanız gerekiyor ;

Burda OSS ile açmaya çalışıyor ama ses sürücüsü alsa ile yapılandırıldığı için AudioOutput u alsa olarak ayarlamamız gerekiyor.

yani

mplayer dosyaadi -ao alsa

yaparsak bir daha öyle bir sorunla karşılaşmayız.

ya da

sudo vim /etc/mplayer/mplayer.conf

ile mplayer.conf dosyasını düzenleyerek

font='Sans'

satırının altına

ao=alsa

ya da alsa yerine hangisini kullanıyorsak onu yazıyoruz.

Artık öyle bir sorunla karşılaşmıyoruz.

Kolay gelsin.

Not: Eğer sudo komutu yoksa/kullanım dışıysa root haklarına sahip olduktan sonra
veya root iseniz komutları sudo yazmadan uygulayınız.


lintian hatası : W: paketadi: manpage-has-bad-whatis-entry

Debianda ikilik paket oluşturduktan sonra lintian ile paket ile ilgili bir sorun olup olmadığını denetlerken eğer ;

lintian paketadi.deb

yaptıktan sonra

W: paketadi: manpage-has-bad-whatis-entry usr/share/man/man8/paketadi.8.gz

diye bir hata ile karşılaşıyorsanız

cd paketadi/usr/share/man/man8/

yaptıktan sonra

gunzip paketadi.8.gz

diyoruz.

vim paketadi.8

ile editledikten sonra en başa ;

.SH NAME
PaketAdi

yazıyoruz. Manual ' imizi tamamladıktan sonra

gzip --best paketadi.8

ile sıkıştırıyoruz.

Paketleme işlemini yaptıktan sonra

lintian paketadi.deb

yaparsak artık öyle bir sorunla karşılaşmıyoruz.

Kolay gelsin.

lintian hatası : warning: lintian's authors do not recommend running it with root privileges!

Debianda ikilik paket oluşturduktan sonra lintian ile paket ile ilgili bir sorun olup olmadığını denetlerken eğer ;

lintian paketadi.deb

yaptıktan sonra

warning: lintian's authors do not recommend running it with root privileges!

diye bir hata mesajı veriyorsa bunun çözümü için

root yetkilerini bırakıp normal bir kullanıcı olduktan sonra

sudo apt-get install fakeroot

komutuyla fakeroot programını kuruyoruz.

Sonra kullanıcı olarak ;

fakeroot dpkg-deb --build paketadi.deb

yapıyoruz.

Sorunumuz çözümlenmiştir.

Kolay gelsin.

Not: Eğer sudo komutu yoksa/kullanım dışıysa root haklarına sahip olduktan sonra
veya root iseniz komutları sudo yazmadan uygulayınız.


lintian hatası : syntax-error-in-debian-changelog

Debianda ikilik paket oluşturduktan sonra lintian ile paket ile ilgili bir sorun olup olmadığını denetlerken eğer ;

lintian paketadi.deb

yaptıktan sonra

W: paketadi: syntax-error-in-debian-changelog line 5 "badly formatted heading line"
W: paketadi: syntax-error-in-debian-changelog line 5 "found eof where expected more change data or trailer"

diye bir sorunla karşılaşıyorsanız bunun çözümü için öncelikle

cd paketadi/usr/share/doc/paketadi/

klasörüne girip

gunzip changelog.Debian.gz

yapıyoruz.

Bu dosyanın içinde verdiği hatadaki gibi 5.satıra gelip

-- Deneme Deneme Mon, 10 Nov 2008 14:17:10 +0200

yani

(Boşluk)(-)(-)(boşluk)(isim)(boşluk)(soyisim)(boşluk)(boşluk)(boşluk)
(Günün_ilk_3_harfi)(,)(bosluk)(ayin_kacinci_gunu_rakamla)(bosluk)
(ayin_ilk_3_harfi)(bosluk)(yil_4rakamli)(bosluk)(saat_2rakam)(:)
(dakika_2rakam)(:)(saniye_2rakam)(bosluk)(+gmt_4rakam)

olacak şekilde düzenliyoruz.

yeniden paketlediğimizde bu sorun ortadan kalkıyor

Debian'a Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Sürücüsü Kurulumu

Debian 4.0 (etch) ( kernel 2.6.18-6-686 ) ' i netinst ile Intel 3945ABG Wireless Kart'a sahip bir bilgisayara kurarken bu sürücüyü tanımıyor. Bu sorunu halletmek için;

sudo apt-get install ipw3945-modules-$(uname -r) ipw3945d firmware-ipw3945


komutunu yazdıktan sonra wireless sürücümüz kurulmuş oluyor.

Not: Eğer sudo komutu yoksa/kullanım dışıysa komutları
root haklarına sahip olduktan sonra sudo yazmadan uygulayınız.

Kolay gelsin.

Debian'da Sistem Saati Ayarlanması Sorununun Çözümü

Debian 4.0 (etch) ( kernel 2.6.18-6-686 ) de netinst cd si ile kurulum yapıldığında sistem saati ayarlanması sırasında sorun çıkıyor , ayarlanamıyor. Bunu düzeltmek için ;
/etc/init.d/hwclock.sh dosyasını düzenlemek gerekiyor.

sudo vim /etc/init.d/hwclock.sh

yaptıktan sonra ;

HWCLOCKPARS=

yerine

HWCLOCKPARS="--directisa"

yazıyoruz.

sudo /etc/init.d/hwclock stop
/etc/init.d/hwclock start

yaptıktan sonra sistem saatimiz düzgün bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

Not: Eğer sudo komutu yoksa/kullanım dışıysa komutları
root haklarına sahip olduktan sonra sudo yazmadan uygulayınız.

Kolay gelsin.

Debian'a Nvidia Geforce 8600M GS ekran kartı tanıtmak

Debian 4.0 ( etch )( kernel 2.6.18-6-686 ) i Nvidia Geforce 8600M GS ekran kartlı bilgisayara netinst cd'si ile kurduğumuzda grafik arayüzü açılmıyor.Bunu halletmek için öncelikle kde,kdm,x ile ilgili olan herşeyi
ps aux
yardımıyla gösterip
kill
komutu ile kapatıyoruz.

Nvidia'nın internet sitesinden sürücüyü
wget yardımıyla ediniyoruz.
wget http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/100.14.09/NVIDIA-Linux-x86-100.14.09-pkg1.run
ile indiriyoruz.
Sonra dosyayı indirdiğimiz dizine girip

sudo sh NVIDIA-Linux-x86-100.14.09-pkg1.run

ile çalıştırıyoruz.

İşlem tamamlandığında
startx

ile grafik arayüzünü çalıştırıyoruz.

Not: Bu sürücüyü kurduğumuzda nvidia otomatik olarak /etc/X11/xorg.conf dosyasını kendisi değiştiriyor. Çözünürlük vb. şeyleri değiştirmek için bu dosyayı yeniden düzenlemeniz gerekir.Düzenleme işlemini yaparken xorg.conf dosyasının bir yedeğini almayı unutmayın.

Not: Eğer sudo komutu yoksa/kullanım dışıysa komutları
root haklarına sahip olduktan sonra sudo yazmadan uygulayınız.

Kolay Gelsin.